Zgłoszenie do konkursu Fundacji im. Franciszki Eibisch

2017

Dane zgłaszanego kandydata

* imię:
* nazwisko:
* rok urodzenia:
* uczelnia artystyczna:
* rok studiów lub ukończenia uczelni artystycznej:
* telefon kontaktowy:
* e-mail:
strona www z prezentacją twórczości:
* ulica:
* kod pocztowy:
* poczta:
Dane zgłaszanej pracy
* tytuł pracy:
* rozmiar:
* technika:
* rok powstania:
zdjęcie pracy:
(zdjęcie w rozdzielczości 300 DPI,
maksymalna waga - 2 MB,
format jpg lub jpeg)
x
biografia artysty:
(maksymalna waga - 2 MB,
format PDF)
x
potwierdzenie zgłoszania:
(zeskanowane zgłoszenie indywidualne,
maksymalna waga - 2 MB,
format PDF)
x